Vermeerstraat 13, 8021 VA  Zwolle, the Netherlands

+31 (0)6 - 25 21 30 04       

 guido@kijkopschool.nl

INTERIM

Zit u met uw handen in het haar omdat u geen directeur kunt vinden? Bent u op zoek naar een tijdelijke directeur voor uw school? Heeft u tijdelijk extra handen nodig voor uw school om in ontwikkeling te komen of voor schoolverbetering? Heeft uw school een boost nodig? Dan bent u bij B.V. KijkopSchool aan het juiste adres.

Met een frisse kijk, scherpe blik en oog voor de mensen die in uw schoolorganisatie werken kan KijkopSchool veel voor u betekenen. Van het vervangen van een uitgevallen directeur, het begeleiden van projecten in uw organisatie, het maken van rapporten met conclusies en aanbevelingen of het begeleiden van een startende directeur, zijn zo maar enkele mogelijkheden bij KijkopSchool.

Samen brengen we in kaart wat de vraag of behoefte is van uw school en worden er afspraken gemaakt over het plan van aanpak, de gewenste resultaten en tijdsduur.

Om het beste uit de kinderen te halen en goede resultaten te behalen heb je een gezonde schoolorganisatie nodig waar leerkrachten werken die in ontwikkeling blijven. Dat vraagt van de schoolleider visie, geduld, kundigheid, lef, empathie en kracht. Eigenschappen die KijkopSchool in huis heeft en met passie voor het vak worden inzet.

Specialiteiten:

Imagoverbetering, naamsverandering, jenaplan, kwaliteitsverbetering, schoolplan, schoolmonitor, PDCA-cyclus.

Recent werk van KIjkopschool

- Interim directeur SKO de Sterrenzee te Almere (kwaliteitsslag, opbrengsten, positief omgaan met oplossingen omtrent het lerarentekort, imagoverbetering, teambuilding)

-Interim directeur PCOGV kindcentrum de Branding, locatie Veller te Barneveld (leiding geven aan opvang & onderwijs, zorgen voor verbinding, gez. schoolplan).

- Interim directeur OBS de Woldstroom te Meppel Inspectiebezoek positief afgerond, teamcultuur, positioneren van de school (incl naamsverandering, website, logo,visie, en uitstraling van het gebouw).

- Interim directeur OBS de Ommewending te Veendam (inspectiebezoek positief afgerond).

- Interim OBS AMGS te Dieren.

- Projectleider Imago & schoolconceptonderzoek Scholengroep Veluwezoom 't Schaddeveld Dieren.

- Projectleider kwaliteitsverbetering Jenaplan onderwijs & organisatie middenbouw Krullevaar Hoogeveen.

- Intrductiecusus 2018 Jenaplan diverse Jenaplanscholingen en studiedagen.

- Interim projectleider imago verbetering 't Schaddeveld Dieren.

Guido Huige verzorgt sinds 2023 2 RDO modules voor de NJPV:

- Je team als stamgroep (55 pt)

-  Schoolleider, ken je concept! (65 pt)